Thaiid

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านได้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้

นายฮ้อยทมิฬ Legend

ทีมหุ่นยนต์นายฮ้อยทมิฬ Legend คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2566

ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2023 Thailand เพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศกัมพูชาต่อไป

Street Food

เอกสารนำเสนอวันที่ 9 มิถุนายน 2566

แบบลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจขอเข้าร่วมโครงการสมาคมฯ วันที่ 27 พ.ค 66

ดาวห์โหลดเอกสาร

กำหนดการโครงการ

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง ศิษย์ และหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

โครงการประชุมผู้ปกครองเเละปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเเละปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.,ปวส.
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อทำสัญญาก่อนออกฝึกงาน เเละได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เเละการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/tuLbnwEJ8GRXJ9gL8