นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งครู จำนวน 8 สาขาวิชา

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

คลิกดูรายละอียดดังนี้

ครูลัทธวัฒน1

ผลงานเผยแพร่ ครูลัทธวัฒน์ แสงภา

วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

นางยลัทธวัฒน์ แสงภา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รายวิชาที่เผยแพร่

ชุดการสอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์

ชุดการสอนที่ 2 เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า

ชุดการสอนที่ 3 แบตเตอรี่

ชุดการสอนที่ 4 ระบบแสงสว่าง สัญญาณ เกจวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ชุดการสอนที่ 5 ระบบสตาร์ต

ชุดการสอนที่ 6 ระบบประจุไฟ

ชุดการสอนที่ 7 ระบบจุดระเบิด

ชุดการสอนที่ 8 ระบบการประมาณราคาค่าบริการ

    

     

Thaiid

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านได้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้