รับสมัครบุคคลกร ย่อย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร
แผนกวิชาการบัญชี


 


นางประไพศรี วงศ์ปรีดี 

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 


นางดวงสมร ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรีสุดา ภาคชัย  
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 

นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวกุลนาถ สมาทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

 

นางสาวศิราณี สืบสม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

นางสาวสุพิชชา มาตราคิด

ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

นายอำพล บรรณการกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

เทศกาลเค้กปีใหม่2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

 เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อศจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "N TECHNICAL C ะชุมห้ ทราย 2 ഉു"

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสุวิมล อักษรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายทศพร แสงจำปี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายนักขัต ครุฑนอก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสิริภาพร พิมพ์วัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

นางสาววีรญา ชำนาญกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

เชิญชวนบุคลากร ร่วมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ในระบบการฝึกอบรมออนไลน์ ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

เชิญชวนผู้สนใจการพัฒนาอาชีพ ในระบบการฝึกอบรมออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ที่เว็บไซต์ 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../16q30fHKhIJx1XlzZGsh.../view...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)