โครงการประชุมผู้ปกครองเเละปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเเละปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.,ปวส.
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อทำสัญญาก่อนออกฝึกงาน เเละได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เเละการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/tuLbnwEJ8GRXJ9gL8

พิมพ์