ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา (รอบที่ 4)

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2566
#รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566 ยกเว้น วันที่ 9-10 มีนาคม 2566
เนื่องจากวิทยาลัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเเก่ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการรับสมัคร : คลิกดูรายละเอียด

พิมพ์