แผนกวิชาโยธา

บุคลากร
แผนกวิชาโยธา


 


นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา

 


นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา

 

 


นายพีระภัทร สุเมผา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 

 


นางพันธิวา วิภาวิน   
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 

 
นางสาวนิจวรีย์ เกลี้ยงกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา


นายทักษิณ สีลาดเลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา

 
     
     

พิมพ์