ข้อมูล9ประเภท

เอกสารข้อมูล 9 ประเภท คลิกดูเอกสาร

กำหนดการ

นายศุภกฤต บุญยอด

เยี่ยมชมนิทรรศการดอกไม้ งานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดินพร้อมด้วยคณะครูเเผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่อมต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เเละคณะ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการดอกไม้ งานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน
ณ สนามบินเก่า อำเภอสว่างเเดนดิน

เชิดชูเกียรติ คณะครู นร.นศ. เเผนกวิชาโยธา เเผนกวิชการบัญชี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเชิดชูเกียรติครูผู้ควบคุมทีม เเละนักเรียน เเผนกวิชาโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะงานไม้ เเละรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ทักษะงานไม้ (งานสี) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทีม we are swicec ได้รับรางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านการเงิน(Fin.ดี we can do season 4) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จ.ระยอง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ลิงค์กิจกรรม