แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)

แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 31 ปี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 31 ปี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านประทิม โกษาแสง ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมภรรยา เพื่อความเป็นสิริมงคลเเละยั่งยืนสืบต่อไป ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/4WjdeEV4N1d7fN229

คำสั่งข่าวสาร

ปี 2566

1.เปิดอ่านหนังสือแล้ว แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจำปีการศึกษา 2565 [หนังสือราชการภายนอก]

2.เปิดอ่านหนังสือแล้ว แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสาถนศึกษา พ.ศ. 2552 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) [หนังสือราชการภายนอก]

3.เปิดอ่านหนังสือแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา [หนังสือราชการภายนอก]

4.เปิดอ่านหนังสือแล้ว ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย [หนังสือราชการภายนอก]