"13 ตุลาคม" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสุวิมล อักษรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายทศพร แสงจำปี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายนักขัต ครุฑนอก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสิริภาพร พิมพ์วัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ผู้เสียชีวิต ขอเเสดงความเสียใจเเละขอส่งกำลังใจ กับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลที่รัก จากเหตุการณ์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู