รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู เเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../16q30fHKhIJx1XlzZGsh.../view...

โครงการ Fin.ดี We Can DO ต่อคณะนิเทศติดตาม ธนาคารเเห่งประเทศไทย

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม "น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ