แบบสำรวจขอเข้าร่วมโครงการสมาคมฯ วันที่ 27 พ.ค 66

ดาวห์โหลดเอกสาร

กำหนดการโครงการ

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง ศิษย์ และหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน


พิมพ์