ทดสอบออนไลน์

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เเละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเเละลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
เอกสารเเนบเเสดงรายชื่อ : https://drive.google.com/.../1kdbAiNUlaqfVd7BGnbv.../view... 

พิมพ์